O firme

Diamon

V súčasnosti sa našich 60 zamestnancov venuje dovozu, baleniu, predaju a distribúcii mäsa, mäsových a chladiarenských výrobkov z domácej a zahraničnej produkcie. Sme flexibilní, vieme sa prispôsobiť požiadavkám odberateľov v oblasti rôznych úprav, gramážovania mäsa, ako aj jeho balenia, o čom svedčí viac ako 1 000 odberných miest na Slovensku.

Ako silná a harmonická spoločnosť pomáhame našim klientom mať spokojných zákazníkov, ktorí sa k nim budú neustále vracať. Preto dbáme na dodržiavanie hygienických noriem stanovených Európskou úniou, ako aj kontrolným systémom HACCP. Na komplexné riadenie kvality sme vybudovali systém riadenia kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008 pre nákup, skladovanie a predaj mäsa, hydiny a mäsových výrobkov. Zároveň vlastníme veterinárne osvedčenie o spôsobilosti dodávok potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ozbrojených síl SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR nám pridelila úradné schvaľovacie číslo pre chladiarenský sklad na skladovanie, manipuláciu a preskupovanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov balených v priamom a druhom obale a ich uvádzanie na trh v SR a pre výmeny s členskými štátmi Európskej únie. Priestory spoločnosti určené na skladovanie a prípravu expedície mäsa a mäsových výrobkov sú na vysokej kvalitatívnej úrovni. Rozvoz ku konečnému zákazníkovi zabezpečujeme našimi vozidlami, ktorých vybavenie zodpovedá všetkým požadovaným normám. Priamy kontakt so zákazníkom nám umožňuje aj naša predajňa v Poprade. Od našich zákazníkov takto získavame priamu spätnú väzbu prostredníctvom nášho predajného personálu, čím sa vieme posúvať vpred v našej snahe byť lepší ako konkurencia.

V predajni ponúkame konečnému spotrebiteľovi široký sortiment čerstvého bravčového, hovädzieho mäsa, ale i diviny, mäsových výrobkov, hydiny a hydinových výrobkov, rýb, paštét, syrov a mliečnych výrobkov. Okrem toho sa našim zákazníkom približujeme prostredníctvom oddelenia odbytu, kde dlhodobo úspešne funguje zákaznícka linka. Náš odborný tím ponúka zákazníkom akcie a preberá objednávky. Na to nadväzuje aj práca obchodných zástupcov, ktorí vedia vďaka „práci v teréne“ veľmi rýchlo identifikovať potreby našich zákazníkov a uspokojiť ich. Prácu celého tímu podporujeme marketingovými aktivitami, zameranými na ochutnávky nami predávaných výrobkov s poslaním „radšej raz ochutnať, ako dvakrát vidieť“.

 
 
 
TOP10
 
ISO-certifikat2